Klaudia Brzezińska – Jaromin

senior associate
k.brzezinska@wierzbowski.com 022 312 41 10

Klaudia Brzezińska – Jaromin

senior associate

Klaudia Brzezińska – Jaromin, senior associate , adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Z wyróżnieniem i oceną celującą ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w obszarze Corporate/M&A oraz Capital Markets.

Doradza przy transakcjach fuzji i przejęć oraz przekształceniach spółek, świadczy bieżącą obsługę korporacyjną na rzecz spółek publicznych i niepublicznych, prowadzi postępowania przed KNF w sprawie zatwierdzenia prospektów, posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu publicznych i prywatnych ofert papierów wartościowych, delistingów oraz wypełniania przez spółki publiczne obowiązków informacyjnych.

Klaudia Brzezińska -Jaromin jest współautorką m.in. trzeciego wydania komentarza do prawa rynku kapitałowego pod red. M. Wierzbowskiego, L. Sobolewskiego i P. Wajdy (CH Beck 2018) i drugiego wydania komentarza do ustawy o obligacjach (CH Beck 2019) oraz prelegentką na Konferencjach i Kongresach Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z zakresu relacji inwestorskich i obowiązków spółek publicznych.