Aktualności

01.04.2024

Wyróżnienie w rankingu Legal500 EMEA 2024

Informujemy z satysfakcją, że Kancelaria PROF. MAREK WIERZBOWSKI I PARTNERZY oraz jej prawnicy ponownie wyróżnieni zostali przez ogólnoświatowe wydawnictwo Legal500 w rankingu firm prawniczych EMEA 2024.
02.03.2024

Pierwsze miejsce mec. Rosiaka w procesach przed TSUE w Raporcie „Polscy prawnicy przed TSUE:2004-2023”

Mecenas Przemysław Kamil Rosiak, radca prawny i Associate Partner w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni po raz kolejny zajął pierwsze miejsce w opublikowanym 29 lutego b.r. raporcie Wolters Kluwer Polska...
31.10.2023

Sukces r. pr. dr. Mariusza Rypiny przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wyrokiem z dnia 26 października 2023 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) uchylił decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową.
08.11.2023

Śniadanie w Izbie Francuskiej z prezentacją nowych firm członkowskich

Kancelaria Prof. Wierzbowski i Partnerzy przystąpiła do Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. W śniadaniu wzięli udział mec. Przemysław Kamil Rosiak i p. Ewa Sitarz.
20.10.2023

Sukces mec. Stanisława Radowickiego przed Polską Komisją Akredytacyjną

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uwzględniając argumenty zawarte we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy uczelni niepublicznej reprezentowanej mec. Stanisława Radowickiego...
22.09.2023

Prezentacja na TRAKO

W czasie największej imprezy kolejowej jaka jest TRAKO w Gdańsku, w czasie dyskusji publicznej zorganizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego , na zaproszenie prezesa UTK, prezentację dotyczącą bezpieczeństwa na kolejach miał prof. Wierzbowski.
22.09.2023

Problemy sztucznej inteligencji

W Luksemburgu odbyła się konferencja prawnicza poświęcona skutkom wprowadzania automatyzacji i sztucznej inteligencji do administracji publicznej.
20.09.2023

Przemysław Kamil Rosiak w naszej Kancelarii

Do naszego grona przyłączył się radca prawny Przemysław Kamil Rosiak. Specjalizuje się w procedurach Unii Europejskiej, postępowaniach dotyczących ochrony konkurencji i pomocy państwa oraz prawie lotniczym.
20.09.2023

Postępowanie prejudycjalne przed TSUE

Przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej trafia coraz więcej polskich spraw, w których uczestniczą prawnicy z naszego kraju. Wiele z tych spraw ma doniosłe znaczenie dla obrotu prawnego w Polsce (np. sprawy frankowe, podatkowe, czy dotyczące sporu o praworządność).
07.09.2023

Prof. Wierzbowski otrzymał tytuł „Przyjaciela górnictwa odkrywkowego”

W trakcie największej konferencji poświęconej górnictwu odkrywkowemu, organizowanej wspólnie przez PGE GIEK oraz AGH w Wiśle, prof. Marek Wierzbowski został uhonorowany wręczeniem mu wyróżnienia „Przyjaciel Górnictwa Odkrywkowego”.
07.09.2023

Referat Mec. Jacyno

Na największej konferencji poświęconej górnictwu odkrywkowemu, organizowanej wspólnie przez PGE GIEK oraz AGH w Wiśle, mec. Wojciech Jacyno wystąpił z referatem pt. "Udział społeczeństwa w postepowaniach o wydanie decyzji środowiskowych i koncesji wydobywczych"
27.07.2023

Komentarz dla Rzeczpospolitej

Mec. Oskar Nowiński udzielił komentarza na temat regulacji gospodarki odpadami dla Dziennika Rzeczpospolita, który został opublikowany w wydaniu dziennika z dnia 25 lipca 2023 r.
03.07.2023

„Konsument a inwestor na rynku kapitałowym” – pióra Marka Wierzbowskiego

Izba Domów Maklerskich opublikowała Biuletyn IDM, zawierający artykuł pióra Marka Wierzbowskiego „Konsument a inwestor na rynku kapitałowym” dotyczący stosowania zasad dotyczących konsumentów do inwestorów indywidualnych.
18.05.2023

Naruszenia zasad społecznej odpowiedzialności urządzających gry hazardowe

to tytuł prelekcji jaką wygłosił Mec. Stanisław Radowicki (managing associate) podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Hazardowego
10.05.2023

Mec. Stanisław Radowicki (managing associate) powołany został do Komitetu Wykonawczego (Executive Committee) stowarzyszenia European Association for the Study of Gambling (EASG)

Stowarzyszenie jest ogólnoeuropejskim forum zrzeszającym przedstawicieli podmiotów urządzających gry hazardowe...
27.04.2023

Kancelaria PROF. MAREK WIERZBOWSKI I PARTNERZY oraz jej prawnicy ponownie wyróżnieni w rankingu Legal500 EMEA 2023

Informujemy z satysfakcją, że Kancelaria PROF. MAREK WIERZBOWSKI I PARTNERZY oraz jej prawnicy ponownie wyróżnieni zostali przez ogólnoświatowe wydawnictwo Legal500 w rankingu firm prawniczych EMEA 2023.
04.04.2023

Kancelaria po raz kolejny rekomendowana w ramach prestiżowej listy Najlepszych Kancelarii 2023 stworzonej przez magazyn „Forbes”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni po raz kolejny została rekomendowana w ramach prestiżowej listy Najlepszych Kancelarii 2023 stworzonej przez magazyn „Forbes”, we współpracy z firmą badawczą Statista.
21.02.2023

W przygotowaniu nowa ustawa dotycząc rynku kapitałowego i ochrony inwestorów

W Parkiecie z 19 lutego ukazał się tekst pióra mec. Łukasza Bojary i prof. Marka Wierzbowskiego z kancelarii prof. Wierzbowski i Partnerzy dotyczący zmian jakie ma wprowadzić przygotowywany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.
24.01.2023

Zakłady wzajemne bukmacherskie a losowość

„Zakłady wzajemne bukmacherskie a losowość” to tytuł prelekcji jaką wygłosił Mec. Stanisław Radowicki (managing associate)podczas Seminarium Prawa Hazardowego, które zorganizowane zostało przez ELSA Olsztyn w dniu 23 stycznia 2023 r. w Olsztynie
06.01.2023

Nowy komentarz do Prawa Rynku Kapitałowego

CH Beck opublikował kolejne, IV wydanie Komentarza do Prawa Rynku Kapitałowego.  Dwutomowe dzieło obejmuje komentarz do wszystkich podstawowych przepisów regulujących rynek kapitałowy.