Prawo spółek. Przejęcia, fuzje i restrukturyzacje

W ramach specjalizacji Prawo spółek. Przejęcia, fuzje i restrukturyzacje oferujemy naszym Klientom kompleksowe doradztwo prawne w zakresie obsługi podmiotów korporacyjnych, ich akcjonariuszy i wspólników oraz organów spółek.

Za cel stawiamy sobie umożliwienie realizacji koncepcji biznesowych naszych Klientów – zarówno tych dotyczących bieżącego funkcjonowania różnego rodzaju podmiotów korporacyjnych, jak również tych dotyczących wszelkich zmian właścicielskich lub restrukturyzacji tych podmiotów – w zgodzie z obowiązującymi ramami prawnymi. Wykorzystując nasze wszechstronne doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę, nieustannie szukamy takich rozwiązań, które najlepiej zaadresują zgłaszane nam przez Klientów potrzeby.

Przy transakcjach fuzji i przejęć dokładamy szczególnych starań, aby z jednej strony zagwarantować bezpieczeństwo prawne transakcji, identyfikując i kontrolując wszelkie potencjalne czynniki ryzyka, i zapewnić osiągnięcie zamierzonych celów Klienta, a z drugiej – aby przeprowadzić transakcję w sposób sprawny, ekonomiczny i optymalny podatkowo.

W ramach doradztwa przy procesach restrukturyzacyjnych, naszym nadrzędnym celem jest wybór i implementacja, w oparciu o specyficzne realia danej sprawy, tych z dostępnych instytucji prawnych, które zapewnią osiągnięcie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności przez naszych Klientów, przy uwzględnieniu w szczególności rentowności tej działalności.

Zakres usług oferowanych w ramach specjalizacji Prawo spółek. Przejęcia, fuzje i restrukturyzacje

 1. Bieżące doradztwo prawne w sprawach korporacyjnych, w tym:
  • zakładanie i likwidacja spółek;
  • przygotowywanie projektów dokumentów wymaganych do funkcjonowania spółek (umów spółek, statutów, regulaminów, uchwał organów itp.);
  • reprezentowanie Klientów przed Krajowym Rejestrem Sądowym;
  • obsługa zgromadzeń wspólników / walnych zgromadzeń;
  • reprezentowanie wspólników / akcjonariuszy na zgromadzeniu wspólników / walnym zgromadzeniu;
  • przygotowywanie, negocjowanie oraz weryfikowanie umów zawieranych w ramach działalności przedsiębiorstwa.
 2. Obsługa transakcji fuzji i przejęć (zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego), w tym:
  • opracowywanie optymalnej struktury transakcji;
  • przeprowadzanie kompleksowego badania due diligence;
  • przygotowywanie, negocjowanie i weryfikacja dokumentacji transakcyjnej;
  • nadzór nad wykonywaniem post-transakcyjnych czynności prawnych;
  • reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej i sądami.
   [W zakresie fuzji i przejęć spółek publicznych – zob. opis specjalizacji Rynki kapitałowe.]
 3. Doradztwo prawne przy restrukturyzacji, w tym:
  • obsługa prawna procesów restrukturyzacji kapitałowej (w szczególności przekształceń, połączeń lub podziału spółek, wnoszenia do spółek jako aportów przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części);
  • obsługa prawna procesów restrukturyzacji zadłużenia (w szczególności przygotowywanie i negocjowanie układów z wierzycielami).

Nasza Kancelaria, w ramach praktyki Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, zajmuje się również reprezentacją Klientów w procesie restrukturyzacji sądowej.

Nasi Klienci

Mamy zaszczyt poinformować, że w ostatnim czasie zaufali nam m.in.:

Specjaliści: