Prawnicy

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, radca prawny, partner. Wcześniej był partnerem Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters.. W swojej praktyce prawniczej prof. Wierzbowski kierował zespołami prawników obsługującymi transakcje, takie jak sprzedaż akcji Banku PKO SA, PKN Orlen SA, TAURON SA przeczytaj więcej

Sławomir Jakszuk

Slawomir Jakszuk

Sławomir Jakszuk

Sławomir Jakszuk, partner, radca prawny, były wieloletni wicedyrektor Biura Prawnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego przeczytaj więcej

Anna Krysiak

Anna Krysiak

Anna Krysiak, partner, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje zespołem postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych. przeczytaj więcej

Joanna Rewkowska

Joanna Rewkowska

Joanna Rewkowska, associate partner kancelarii, jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem obejmującym przede wszystkim szeroko rozumiane doradztwo w zakresie inwestycji, prawa ochrony środowiska i nieruchomościowych. Wspólnie z mec. Wojciechem Jacyno kieruje praktyką Kancelarii w zakresie nieruchomości, prowadzi również praktykę w zakresie ochrony środowiska. przeczytaj więcej

Wojciech Jacyno

Wojciech Jacyno

Wojciech Jacyno, associate partner Kancelarii jest radcą prawnym z niemal 20-letnim doświadczeniem obejmującym przede wszystkim szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa inwestycji nieruchomościowych. Wspólnie z mec. Joanną Rewkowską kieruje praktyką Kancelarii w dziedzinie nieruchomości. przeczytaj więcej

dr hab. Paweł Nowicki

dr hab. Paweł Nowicki

Of counsel, kieruje Praktyką Zamówień Publicznych oraz Praktyką Prawa Europejskiego, Pomocy Publicznej i Funduszy Unijnych w Kancelarii. Członek Rady Zamówień Publicznych. Radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. przeczytaj więcej

dr Joanna Róg-Dyrda

dr Joanna Róg-Dyrda

Dr Joanna Róg-Dyrda, senior associate, radca prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca na WPiA UW. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskała dyplom The Center for American Law Studies of the University of Florida Levin College of Law and Warsaw University Faculty of Law and Administration. przeczytaj więcej

dr Iwona Gębusia

dr Iwona Gębusia

Dr Iwona Gębusia radca prawny o uznanym autorytecie w obszarze problematyki korporacyjnej i rynku kapitałowego – posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla przedsiębiorców, w tym spółek publicznych oraz instytucji finansowych. przeczytaj więcej

Mariusz Rypina

Mariusz Rypina

Mariusz Rypina, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, associate partner Kancelarii. Uznany specjalista w dziedzinie prawa gospodarczego, w szczególności z zakresu prawa energetycznego, regulacji transportu kolejowego, prawa antymonopolowego oraz postępowań administracyjnych i sądowych. przeczytaj więcej

Stanisław Radowicki

Stanisław Radowicki

Stanisław Radowicki, senior managing associate Kancelarii, uzyskał dyplom The Center for American Law Studies of the University of Florida Levin College of Law and Warsaw University Faculty of Law and Administration. przeczytaj więcej

Anna Celejewska-Rajchert

Anna Celejewska-Rajchert

Anna Celejewska-Rajchert, senior associate Kancelarii, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, odbyła kurs Szkoły Prawa Brytyjskiego w ramach Centre for the Study of English and European Union Law. przeczytaj więcej

Mateusz Olewiński

Mateusz Olewiński

Mateusz Olewiński, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, senior associate Kancelarii, należy do zespołu Kancelarii prowadzącego postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. przeczytaj więcej

Jakub Żelazek

Jakub Żelazek

Jakub Żelazek, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, senior associate Kancelarii, należy do zespołu Kancelarii prowadzącego postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. przeczytaj więcej

Jarosław Jóźwiak

Jarosław Jóźwiak

Jest prawnikiem specjalizującym się w problemach ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego oraz sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami i administracji publicznej. Były zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, wcześniej związany ze środowiskiem organizacji pozarządowych. przeczytaj więcej

Kamilla Pomorska

Kamilla Pomorska

Kamilla Pomorska, senior associate Kancelarii, radca prawny, uznany specjalista z zakresu polskiego i europejskiego prawa konkurencji, prawa ochrony konsumentów oraz prawa regulacyjnego (telekomunikacja, transport kolejowy). przeczytaj więcej

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk, doradca podatkowy, specjalista w zakresie planowania podatkowego oraz postępowań podatkowych, ekspert w dziedzinie międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wygrał niemal 100 spraw przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. przeczytaj więcej

Rafał Stankiewicz

Rafał Stankiewicz

Doktor Rafał Stankiewicz, radca prawny, of counsel Kancelarii, uznany specjalista z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawa gospodarczego publicznego specjalizuje się w prawie konkurencji, pomocy publicznej, prawie energetycznym i prawie telekomunikacyjnym. przeczytaj więcej

Paweł Makowski

Paweł Makowski

Paweł Makowski posiada wieloletnie bardzo duże doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. Jest wybitnym znawca problematyki ochrony danych osobowych tak w zakresie przygotowania wewnętrznych dokumentów dotyczący ochrony danych jak i postepowań przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych. przeczytaj więcej

Klaudia Brzezińska – Jaromin

Klaudia Brzezińska – Jaromin

Klaudia Brzezińska - Jaromin, senior associate Kancelarii, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Z wyróżnieniem i oceną celującą ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w obszarze Corporate/M&A oraz Capital Markets. przeczytaj więcej

Agata Broniewska – Kłosińska

Agata Broniewska – Kłosińska

Agata Broniewska – Kłosińska, aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, associate, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawnoadministracyjnych regulacjach dotyczących realizacji inwestycji na nieruchomościach... przeczytaj więcej

Aleksander Bulski

Aleksander Bulski

Aleksander Bulski, associate Kancelarii, aplikant radcowski trzeciego roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach Kancelarii zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem nieruchomości... przeczytaj więcej

Anna Jaskułowska

Anna Jaskułowska

Anna Jaskułowska, associate Kancelarii, aplikantka adwokacka, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunek Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. przeczytaj więcej

Adrianna Kruczkowska

Adrianna Kruczkowska

Adrianna Kruczkowska, junior associate, aplikantka radcowska, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Polonistyki w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH). W Kancelarii jest członkiem zespołu specjalizującego się w sprawach z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości. przeczytaj więcej

Kinga Chojecka

Kinga Chojecka

Kinga Chojecka, junior associate, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek zespołu rynków kapitałowych oraz prawa spółek. Bierze udział w sporządzaniu analiz stanu prawnego (due diligence), przygotowywaniu prospektów... przeczytaj więcej

Oskar Nowiński

Oskar Nowiński

Oskar Nowiński, junior associate. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, The Center for American Law Studies of the Warsaw University Faculty of Law and Administration oraz uczestnik zajęć na die Deutsche Rechtsschule an der Universität Warschau. przeczytaj więcej