Prawnicy

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Prof. dr hab. Marek Wierzbowski, radca prawny, partner prowadzący sprawy Spółki. Wcześniej był partnerem Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters. W swojej praktyce prawniczej prof. Wierzbowski kierował zespołami prawników obsługującymi transakcje, takie jak sprzedaż akcji Banku PKO SA, PKN Orlen SA, TAURON SA przeczytaj więcej

Sławomir Jakszuk

Sławomir Jakszuk

Sławomir Jakszuk, partner, radca prawny, były wieloletni wicedyrektor Biura Prawnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego przeczytaj więcej

Anna Krysiak

Anna Krysiak

Anna Krysiak, partner, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje zespołem postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych. przeczytaj więcej

Wojciech Jacyno

Wojciech Jacyno

Wojciech Jacyno, associate partner Kancelarii jest radcą prawnym z niemal 20-letnim doświadczeniem obejmującym przede wszystkim szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa inwestycji nieruchomościowych. Wspólnie z mec. Joanną Rewkowską kieruje praktyką Kancelarii w dziedzinie nieruchomości. przeczytaj więcej

dr Mariusz Rypina

dr Mariusz Rypina

Mariusz Rypina, associate partner, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, doktor nauk prawnych. Uznany specjalista w dziedzinie prawa gospodarczego, w szczególności z zakresu regulacji transportu kolejowego, prawa energetycznego, prawa antymonopolowego oraz postepowań administracyjnych i sądowych. przeczytaj więcej

Stanisław Radowicki

Stanisław Radowicki

Stanisław Radowicki, senior managing associate Kancelarii, uzyskał dyplom The Center for American Law Studies of the University of Florida Levin College of Law and Warsaw University Faculty of Law and Administration. przeczytaj więcej

Jakub Żelazek

Jakub Żelazek

Jakub Żelazek, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, associate partner Kancelarii, należy do zespołu Kancelarii prowadzącego postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. przeczytaj więcej

Przemysław Kamil Rosiak

Przemysław Kamil Rosiak

Przemysław Kamil Rosiak jest radcą prawnym. Specjalizuje się w procedurach Unii Europejskiej, postępowaniach dotyczących ochrony konkurencji i pomocy państwa oraz prawie lotniczym. przeczytaj więcej

Miłosz Siuda

Miłosz Siuda

Miłosz Siuda, associate, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude). przeczytaj więcej

Jarosław Jóźwiak

Jarosław Jóźwiak

Jarosław Jóźwiak, of counsel. Jest prawnikiem specjalizującym się w problemach ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego oraz sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami i administracji publicznej. Były zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, wcześniej związany ze środowiskiem organizacji pozarządowych. przeczytaj więcej

Paweł Makowski

Paweł Makowski

Paweł Makowski, of counsel. Posiada wieloletnie bardzo duże doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. Jest wybitnym znawca problematyki ochrony danych osobowych tak w zakresie przygotowania wewnętrznych dokumentów dotyczący ochrony danych jak i postepowań przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych. przeczytaj więcej

Klaudia Brzezińska – Jaromin

Klaudia Brzezińska – Jaromin

Klaudia Brzezińska – Jaromin, senior associate, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Z wyróżnieniem i oceną celującą ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w obszarze Corporate/M&A oraz Capital Markets. przeczytaj więcej

Stanisław Łuszcz

Stanisław Łuszcz

Stanisław Łuszcz, associate, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Należy do zespołu prowadzącego postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne. przeczytaj więcej

Martyna Cierkowska-Jankowska

Martyna Cierkowska-Jankowska

Martyna Cierkowska-Jankowska, associate, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Płocku, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek zespołu prowadzącego postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne. przeczytaj więcej

Magdalena Remiszewska

Magdalena Remiszewska

Magdalena Remiszewska, associate, radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. przeczytaj więcej

Paulina Skoczyń

Paulina Skoczyń

Paulina Skoczyń, associate, radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, należy do zespołu Kancelarii prowadzącego postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. przeczytaj więcej

Agata Broniewska – Kłosińska

Agata Broniewska – Kłosińska

Agata Broniewska – Kłosińska, senior associate Kancelarii, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawnoadministracyjnych regulacjach dotyczących realizacji inwestycji na nieruchomościach... przeczytaj więcej

Kinga Jaskulak

Kinga Jaskulak

Kinga Jaskulak, associate, aplikantka adwokacka, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. przeczytaj więcej

Joanna Kowalewska

Joanna Kowalewska

Joanna Kowalewska, associate, aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Należy do zespołu prowadzącego postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne. przeczytaj więcej

Aleksandra Smoleńska

Aleksandra Smoleńska

Aleksandra Smoleńska, associate, Aplikantka radcowska Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracowała w Prokuraturze Rejonowej, gdzie działała zarówno przy sprawach cywilnych jak i karnych. przeczytaj więcej

Dominika Jakuszewska

Dominika Jakuszewska

Dominika Jakuszewska, junior associate, aplikantka adwokacka Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz programów wymiany studenckiej na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. przeczytaj więcej

Natalia Filipkowska

Natalia Filipkowska

Natalia Filipkowska, junior associate, aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Należy do zespołu prowadzącego postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne. przeczytaj więcej

Justyna Ochmańska

Justyna Ochmańska

Justyna Ochmańska, associate, aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Należy do zespołu prowadzącego postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne. przeczytaj więcej