Kariera

Zespół Kancelarii tworzą ludzie o ogromnej pasji i doświadczeniu, zdobytym nie tylko w związku z prowadzeniem obsługi prawnej Klientów Kancelarii ale wynikającym również z działalności naukowej. Kładziemy duży nacisk na stały rozwój i doskonalenie warsztatu każdego prawnika, dzięki czemu z powodzeniem świadczymy usługi prawne na rzecz Klientów z różnych sektorów gospodarki pomimo dynamicznych zmian, jakie zachodzą w rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

W codziennej pracy bardzo ważne są dla nas wartości takie jak zaangażowanie, profesjonalizm i zaufanie. Cenimy również umiejętność pracy w zespole oraz kreatywność, dzięki której do każdej zleconej nam sprawy podchodzimy indywidualnie, nie stosując utartych schematów.

W przyjętym przez nas modelu pracy młodsi prawnicy mają stały kontakt z partnerami Kancelarii i innymi starszymi prawnikami, co pozwala zdobywać im cenne doświadczenie i kształcić swój warsztat prawniczy. Taki model pracy sprzyja również budowaniu przyjaznej atmosfery w Kancelarii. Ponadto, z uwagi na szeroki zakres specjalizacji Kancelarii, każdy prawnik ma możliwość rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w obszarze, z którym wiąże swoją przyszłość zawodową.

W toku procesu rekrutacji zwracamy uwagę na wyniki osiągane podczas studiów oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Poszukujemy kandydatów, których cechuje zaangażowanie, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność i umiejętność pracy pod presją czasu. Od młodszych prawników oczekujemy ponadto zdobycia uprawnień adwokata lub radcy prawnego. W związku z powyższym praca naszej Kancelarii jest tak zorganizowana, aby było możliwe godzenie obowiązków zawodowych z uczestnictwem w zajęciach prowadzonych w ramach aplikacji. Kancelaria wspiera ponadto prawników decydujących się na podjęcie studiów doktoranckich czy studiów podyplomowych.

Wszelkie informacje o prowadzonych przez nas rekrutacjach umieszczane będą w niniejszej zakładce.


Warszawa, 20 stycznia 2022 r.

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni poszukuje studenta IV lub V roku prawa do reprezentowania banku w postępowaniach mediacyjnych.

Wymagania:

Zakres obowiązków:

Oferujemy:

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przysyłanie CV na adres: office@wierzbowski.com Z dopiskiem „mediacje”

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Warszawa, 29 października 2021 r.

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni nawiąże współpracę z aplikantem adwokackim lub radcowskim.

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie poszukuje aplikanta adwokackiego lub radcowskiego do działu postępowań sądowych i arbitrażowych.

Wymagania:

Zakres obowiązków:

Oferujemy:

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przysyłanie CV na adres: office@wierzbowski.com.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Warszawa, 21 października 2021 r.

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni poszukuje studenta, aplikanta adwokackiego/radcowskiego lub adwokata/radcę prawnego do działu Praktyka rynków kapitałowych, prawa spółek oraz transakcji M&A oraz mediacji.

Wymagania:

Zakres obowiązków:

Oferujemy:

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przysyłanie CV na adres: office@wierzbowski.com. Z dopiskiem „rynek kapitałowy”

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Warszawa, 24 czerwca 2021 r.

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni nawiąże współpracę z aplikantem adwokackim lub radcowskim

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni poszukuje aplikanta adwokackiego lub radcowskiego do działu postępowań sądowych i arbitrażowych.

Wymagania:

Zakres obowiązków:

Oferujemy:

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przysyłanie CV na adres: office@wierzbowski.com

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanej ofercie współpracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


Warszawa, 10 czerwca 2021 r.

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim lub aplikantem adwokackim w ramach praktyki prawa nieruchomości, projektów inwestycyjno-budowlanych oraz prawa ochrony środowiska.

Opis stanowiska:

Od kandydatów na stanowisko oczekujemy:

Oferujemy:

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: a.bulski@wierzbowski.com
Na każdej stronie dokumentów aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).