Kariera

Zespół Kancelarii tworzą ludzie o ogromnej pasji i doświadczeniu, zdobytym nie tylko w związku z prowadzeniem obsługi prawnej Klientów Kancelarii ale wynikającym również z działalności naukowej. Kładziemy duży nacisk na stały rozwój i doskonalenie warsztatu każdego prawnika, dzięki czemu z powodzeniem świadczymy usługi prawne na rzecz Klientów z różnych sektorów gospodarki pomimo dynamicznych zmian, jakie zachodzą w rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

W codziennej pracy bardzo ważne są dla nas wartości takie jak zaangażowanie, profesjonalizm i zaufanie. Cenimy również umiejętność pracy w zespole oraz kreatywność, dzięki której do każdej zleconej nam sprawy podchodzimy indywidualnie, nie stosując utartych schematów.

W przyjętym przez nas modelu pracy młodsi prawnicy mają stały kontakt z partnerami Kancelarii i innymi starszymi prawnikami, co pozwala zdobywać im cenne doświadczenie i kształcić swój warsztat prawniczy. Taki model pracy sprzyja również budowaniu przyjaznej atmosfery w Kancelarii. Ponadto, z uwagi na szeroki zakres specjalizacji Kancelarii, każdy prawnik ma możliwość rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w obszarze, z którym wiąże swoją przyszłość zawodową.

W toku procesu rekrutacji zwracamy uwagę na wyniki osiągane podczas studiów oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Poszukujemy kandydatów, których cechuje zaangażowanie, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność i umiejętność pracy pod presją czasu. Od młodszych prawników oczekujemy ponadto zdobycia uprawnień adwokata lub radcy prawnego. W związku z powyższym praca naszej Kancelarii jest tak zorganizowana, aby było możliwe godzenie obowiązków zawodowych z uczestnictwem w zajęciach prowadzonych w ramach aplikacji. Kancelaria wspiera ponadto prawników decydujących się na podjęcie studiów doktoranckich czy studiów podyplomowych.

Wszelkie informacje o prowadzonych przez nas rekrutacjach umieszczane będą w niniejszej zakładce.


Warszawa, dnia 23 maja 2023 r.

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie nawiąże współpracę z prawnikiem posiadającym doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa nieruchomości, projektów inwestycyjno-budowlanych oraz ochrony środowiska.

Opis stanowiska:

Wymagania:

Oferujemy:

Aplikację (CV oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres: w.jacyno@wierzbowski.com w tytule wpisując „PRAWNIK.NIERUCHOMOŚCI: Imię i Nazwisko”. Prosimy o zawarcie w dokumentach klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów procesu rekrutacji.

Administratorem danych jest Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A lok. 17, 00-640 Warszawa (dalej „Kancelaria”). Podanie danych jest dobrowolne, są one wykorzystywane dla celów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię, na podstawie zgody Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Istnieje możliwość cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Warszawa, 18 stycznia 2023 r.

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni nawiąże współpracę ze studentem prawa – IV lub V roku

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni poszukuje studenta prawa do działu postępowań sądowych i arbitrażowych.

Wymagania:

Zakres obowiązków:

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przysyłanie CV na adres: office@wierzbowski.com
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanej ofercie współpracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


Warszawa, 18 stycznia 2023 r.

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni nawiąże współpracę z aplikantem adwokackim lub radcowskim

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni poszukuje aplikanta adwokackiego lub radcowskiego do działu postępowań sądowych i arbitrażowych.

Wymagania:

Zakres obowiązków:

Oferujemy:

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przysyłanie CV na adres: office@wierzbowski.com
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanej ofercie współpracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


Warszawa, 17 stycznia 2023 r.

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni poszukuje studenta od 2 roku prawa do reprezentowania banku w postępowaniach mediacyjnych.

Wymagania:

Zakres obowiązków:

Oferujemy:

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przysyłanie CV na adres: office@wierzbowski.com Z dopiskiem „mediacje”

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Warszawa, 4 października 2022 r.

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni nawiąże współpracę z aplikantem adwokackim lub radcowskim
Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie poszukuje aplikanta adwokackiego lub radcowskiego do działu postępowań sądowych i arbitrażowych.
Wymagania:

Zakres obowiązków:

Oferujemy:

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przysyłanie CV na adres: office@wierzbowski.com;

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanej ofercie współpracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


Warszawa, 19 kwietnia 2023 r.

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni zaprasza do współpracy w dziale rynków kapitałowych, prawa spółek, transakcji M&A aplikantów radcowskich lub adwokackich, młodych radców prawnych lub adwokatów.

Opis stanowiska:

Od kandydatów na stanowisko oczekujemy:

Oferujemy:

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: office@wierzbowski.com;

Na każdej stronie dokumentów aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”


Warszawa, 25 sierpnia 2022 r.

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni poszukuje prawnika do działu ochrony konkurencji i konsumentów oraz regulacji sektorowych (transport kolejowy, energetyka, telekomunikacja).

Wymagania:

Zakres obowiązków:

Oferujemy:

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przysyłanie CV na adres: office@wierzbowski.com z dopiskiem „ochrona konkurencji” lub ”regulacje sektorowe”.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Warszawa, 1 kwietnia 2022 r.

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni nawiąże współpracę z adwokatem lub radcą prawnym

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni
poszukuje adwokata lub radcy prawnego do działu postępowań sądowych i arbitrażowych.

Wymagania:

Zakres obowiązków:

Oferujemy:

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przysyłanie CV na adres: office@wierzbowski.com.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Warszawa, 24 czerwca 2021 r.

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni nawiąże współpracę z aplikantem adwokackim lub radcowskim

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni poszukuje aplikanta adwokackiego lub radcowskiego do działu postępowań sądowych i arbitrażowych.

Wymagania:

Zakres obowiązków:

Oferujemy:

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przysyłanie CV na adres: office@wierzbowski.com

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanej ofercie współpracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.