Mec. Artur Kruk dołącza do naszej Kancelarii

Od lutego grono prawników naszej Kancelarii powiększyło się o nowego specjalistę z zakresu prawa antymonopolowego Mec. Artura Kruka – który przechodzi do nas z Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK.

Mec. Kruk w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajmował się początkowo postępowaniami z zakresu jakości produktów (w Departamencie Inspekcji Handlowej), a następnie postępowaniami antymonopolowymi w sprawach nadużywania pozycji dominującej i niedozwolonych porozumień ograniczających konkurencję (w Departamencie Ochrony Konkurencji). W ramach DOK przeprowadzał także kontrole i przeszukania. Z ramienia UOKiK Mec. Kruk należał do grup roboczych ECN Transport i ECN Energy (w ramach European Competition Network), gdzie współpracował z Komisją Europejską (DG Competition) oraz krajowymi organami antymonopolowymi z innych państw członkowskich.

Swoje zainteresowania zawodowe Mec. Kruk skupia na prawie antymonopolowym, energetycznym i kolejowym. Posiada także doświadczenie z zakresu prawa ubezpieczeniowego.

Mec. Kruk dołączył do naszych specjalistów w ramach praktyki Prawo konkurencji i ochrony konsumentów, Energetyka i Transport kolejowy.

Witamy w Kancelarii!

wróć