Artur Kruk

associate
a.kruk@wierzbowski.com 022 312 41 10

Artur Kruk

associate

Artur Kruk, associate, aplikant radcowski, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zakresie prawa antymonopolowego i ochrony konsumentów, energetycznego, transportu kolejowego oraz ubezpieczeniowego.

Wcześniej zdobywał doświadczenie m. in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Departamencie Inspekcji Handlowej oraz w Departamencie Ochrony Konkurencji. Z ramienia UOKiK Mec. Kruk należał do grup roboczych ECN Transport i ECN Energy, gdzie współpracował z Komisją Europejską (DG Competition) oraz krajowymi organami antymonopolowymi z innych państw członkowskich.

Biegle włada językiem angielskim.