Udział dra Rypiny w konferencji poświęconej pandemii Covid-19

Dr Mariusz Rypina był jednym z mówców na XII Konferencji Wydziałowej WPiA Uniwersytetu Warszawskiego „Prawo w czasie pandemii Covid-19”, która odbyła się w dniu 12 marca 2021 r. Dr Rypina wygłosił referat pt. „Konstytucja jako podstawa eliminowania z obrotu decyzji „sanepidu” nakładających administracyjne kary pieniężne za niezastosowanie się do zakazów i nakazów związanych ze zwalczaniem Covid-19” i wziął udział w dyskusji.

wróć