Trzecie, zaktualizowane i poszerzone wydanie Komentarza do Prawa Rynku Kapitałowego pod redakcją Prof. Marka Wierzbowskiego już w sprzedaży

Ukazało się trzecie, zaktualizowane i poszerzone, wydanie Komentarza do Prawa Rynku Kapitałowego pod redakcją m.in. Prof. Marka Wierzbowskiego (wydawnictwo C.H.Beck w serii duże komentarze Becka). Komentarz stanowi obecnie najobszerniejsze na rynku (około 2250 stron) oraz wyczerpujące omówienie całej problematyki z tej dziedziny prawa. Oprócz ustawy o ofercie publicznej, ustawy o obrocie oraz ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym i kapitałowym, w komentarzu omówiono także przepisy rozporządzenia UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu.

Nowe, 3. wydanie Komentarza zawiera praktyczne omówienie wskazanych regulacji i odnosi się do dorobku doktryny i judykatury, w tym zawiera najnowsze orzecznictwo i stanowiska organów nadzoru, tak krajowego (KNF), jak u europejskiego (ESMA).

W gronie autorów znaleźli się eksperci w dziedzinie prawa rynku kapitałowego, w tym przede wszystkim praktykujący prawnicy, aktualni i byli pracownicy organu nadzoru oraz pracownicy akademiccy z czołowych wydziałów prawa.

Oprócz prof. Marka Wierzbowskiego, redaktora naukowego Komentarza, w gronie autorów znaleźli się: mec. Sławomir Jakszuk, Partner Kancelarii, mec. Mariusz Rypina, associate partner oraz dr Joanna Róg-Dyrda, mec. Klaudia Brzezińska – Jaromin i mec. Katarzyna Krzykwa z zespołu prawa rynku kapitałowego.

wróć