Transport kolejowy

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie regulacji transportu kolejowego. Praktyka Kancelarii obejmuje doradztwo na rzecz różnego typu uczestników rynku kolejowego, zarówno przewoźników, jak i zarządców infrastruktury kolejowej oraz operatorów obiektów infrastruktury usługowej.

Doradztwo obejmuje szereg aspektów, jak kwestie udostępniania infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury kolejowej, w tym układania rozkładu jazdy pociągów i ustalania opłat za dostęp do infrastruktury i obiektów infrastruktury kolejowej, a także kwestie licencji, autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa, zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych, czy warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Prawnicy Kancelarii poruszają się biegle w zakresie zarówno przepisów krajowych, jak i regulacji unijnych w zakresie transportu kolejowego. Prawnicy Kancelarii są współautorami pierwszego na rynku komentarza do Ustawy o transporcie kolejowym pod redakcją m.in. prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego (wyd. Wolters Kluwer).

Oprócz doradztwa w kwestiach regulacyjnych oraz reprezentowania Klientów w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem UTK, prawnicy Kancelarii mają bardzo bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów z sektora kolejnictwa w postępowaniach przed sądami powszechnymi (w tym w sprawach z odwołań od decyzji Prezesa UTK, ale także w innego typu sprawach rozpoznawanych przez sądy powszechne, w których występuje silny pierwiastek regulacji z zakresu kolejnictwa, w tym w wielomilionowych sporach odszkodowawczych) oraz przed sądami administracyjnymi.

Praktyką Kancelarii w zakresie regulacji transportu kolejowego kieruje mec. Mariusz Rypina.

Sprawami nieruchomości kolejowych zajmuje się mec. Wojciech Jacyno i współpracujący z nimi prawnicy z działu zajmującego się nieruchomościami.

Specjaliści: