Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

partner
m.wierzbowski@wierzbowski.com 022 312 41 10

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

partner

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, radca prawny, partner. Wcześniej był partnerem Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters. W swojej praktyce prawniczej prof. Wierzbowski kierował zespołami prawników obsługującymi transakcje, takie jak sprzedaż akcji Banku PKO SA, PKN Orlen SA, TAURON SA, liczne pierwsze oferty publiczne akcji i emisje obligacji. Profesor Wierzbowski reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji (szczególnie URE, UKE, UOKiK, KNF), a także przed sądami i sądami arbitrażowymi.

Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczy Komisji Doktorskiej.

Profesor Wierzbowski jest prezesem Sądu Izby Domów Maklerskich, wice przewodniczącym Polskiego Centrum European Law Institute (ELI). Przez 22 lata zasiadał w Radzie Giełdy Papierów Wartościowych, jako jej wiceprezes , lub prezes Rady Giełdy; przewodniczył Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, był członkiem Kolegium NIK, , a także wiceprzewodniczącym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wykładał jako visiting professor na wydziałach prawa pięciu uniwersytetów amerykańskich.

Jest odznaczony krzyżami kawalerskim, oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w rozwoju rynku kapitałowego. Dziennik Gazeta Prawna przyznał prof. Wierzbowskiemu Złoty Paragraf jako najlepszemu radcy prawnemu, redakcja Rzeczypospolitej tytuł „Prawnik Trzydziestolecia”, a Gazeta Giełdy Parkiet tytuł „Osobowość Rynku Finansowego”.

Jest autorem, współautorem lub współredaktorem licznych prac prawniczych. Jego prace i opinie są szeroko cytowane – w ciągu ostatnich 4 lat w publikowanych orzeczeniach sądowych był przywołany 5711 razy (wg systemu informacji prawnej Lex).