Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

partner prowadzący sprawy Spółki
m.wierzbowski@wierzbowski.com 022 312 41 10

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

partner prowadzący sprawy Spółki

Prof. dr hab. Marek Wierzbowski, radca prawny, partner prowadzący sprawy Spółki. Wcześniej był partnerem Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters. W swojej praktyce prawniczej prof. Wierzbowski kierował zespołami prawników obsługującymi transakcje, takie jak sprzedaż akcji Banku PKO SA, PKN Orlen SA, TAURON SA, liczne pierwsze oferty publiczne akcji i emisje obligacji. Profesor Wierzbowski reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji (szczególnie URE, UKE, UOKiK, KNF), a także przed sądami i sądami arbitrażowymi.

Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczy Komisji Doktorskiej.

Profesor Wierzbowski jest prezesem Sądu Izby Domów Maklerskich, wice przewodniczącym Polskiego Centrum European Law Institute (ELI). Przez 22 lata zasiadał w Radzie Giełdy Papierów Wartościowych, jako jej wiceprezes , lub prezes Rady Giełdy; przewodniczył Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, był członkiem Kolegium NIK, , a także wiceprzewodniczącym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wykładał jako visiting professor na wydziałach prawa pięciu uniwersytetów amerykańskich.

Jest odznaczony krzyżami kawalerskim, oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w rozwoju rynku kapitałowego. Dziennik Gazeta Prawna przyznał prof. Wierzbowskiemu Złoty Paragraf jako najlepszemu radcy prawnemu, redakcja Rzeczypospolitej tytuł „Prawnik Trzydziestolecia”, a Gazeta Giełdy Parkiet tytuł „Osobowość Rynku Finansowego”.

Jest autorem, współautorem lub współredaktorem licznych prac prawniczych. Jego prace i opinie są szeroko cytowane – w ciągu ostatnich 4 lat w publikowanych orzeczeniach sądowych był przywołany 5711 razy (wg systemu informacji prawnej Lex).