Mec. Kamilla Pomorska z sukcesem reprezentowała klienta przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie dotyczącej regulacji rynku kolejowego.

Mec. Kamilla Pomorska z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu przed NSA w sprawie dotyczącej decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W wyniku przygotowanej przez mec. Pomorską skargi kasacyjnej udało się uzyskać wyrok reformatoryjny, w którym NSA uchylił zarówno skarżony kasacyjnie wyrok WSA, jak i decyzję organu II instancji.

wróć