Kolejny sukces mec. Anny Krysiak i mec. Mariusza Rypiny

W dniu 18 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo wniesione przez przewoźnika kolejowego przeciwko Skarbowi Państwa oraz zarządcy infrastruktury kolejowej reprezentowanemu przez prawników Kancelarii – adw. Annę Krysiak i adw. Mariusza Rypinę o zapłatę kilkudziesięciomilionowego odszkodowania w związku ze sposobem ustalania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. Sąd w całości podzielił argumentację prezentowaną przez prawników Kancelarii, uznając że roszczenia przewoźnika są całkowicie niezasadne.

wróć