Dr Paweł Nowicki decyzją Ministra Przedsiębiorczości i Technologii powołany do składu Rady Zamówień Publicznych

Dr Paweł Nowicki, radca prawny kierujący w kancelarii praktyką zamówień publicznych oraz prawa Unii Europejskiej, decyzją Ministra Przedsiębiorczości i Technologii – pani Jadwigi Emilewicz, z dniem 25 września br. został powołany w skład Rady Zamówień Publicznych.

Rada Zamówień Publicznych jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Do kompetencji Rady należy m.in. wyrażanie opinii w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień, opiniowanie projektów aktów normatywnych, opiniowanie rocznego sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień, a także ustalanie etyki zawodowej osób wykonujących zadania w systemie zamówień określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Obecnie powołana Rada Zamówień Publicznych liczy 15 członków – specjalistów z zakresu zamówień publicznych.

Dr Paweł Nowicki jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych ekspertów prawa zamówień publicznych w Polsce oraz poza granicami RP. Wykładał prawo zamówień publicznych Unii Europejskiej m.in. w Mediolanie i Rzymie. Jest również współautorem koncepcji nowego prawa zamówień publicznych, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

wróć