Zmiany W KPA I PPSA Wynikające Z Regulacji Covid-19. Suplement Do Komentarza

Zmiany W KPA I PPSA Wynikające Z Regulacji Covid-19. Suplement Do Komentarza

Dzieło przygotowane przez prawników Kancelarii: mec. Annę Jaskułowską, adw. Mariusza Rypinę oraz prof. Marka Wierzbowskiego i błyskawicznie wydane przez C.H. Beck. Suplement omawia zmiany jakie nastąpiły w zakresie postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi, wprowadzone przez przepisy wydane w celu zwalczania pandemii.