Zmiana w zespołach rynku kapitałowego i spraw korporacyjnych

Uprzejmie informujemy, że z końcem 2017 r. radca prawny Marcin Marczuk przestał być partnerem naszej kancelarii. Sprawami którymi dotychczas zajmował się mec. Marczuk, szczególnie z zakresu prawa rynku kapitałowego, w tym obowiązków informacyjnych spółek publicznych, ofert publicznych, spraw korporacyjnych zajmują się partnerzy Sławomir Jakszuk i prof. Marek Wierzbowski oraz kierowane przez nich zespoły prawników, w skład których wchodzą m.in. associate partner adwokat Mariusz Rypina, dr Joanna Róg, Klaudia Brzezińska – Jaromin, Karolina Ernt- Staniulis. Zespół pracuje obecnie m.in. nad 4 ofertami publicznymi.

wróć