Zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego Uniserv-Piecbud SA

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Uniserv-Piecbud SA z siedzibą w Katowicach, w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji oraz praw do akcji. Nasza kancelaria jest doradca prawnym oraz sporządziła część prawną prospektu. Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA.

wróć