Wezwanie na akcje: uprzednie czy następcze i czyje

To tytuł felietonu opublikowanego w Parkiecie z 1-2 sierpnia, napisanego przez dr Iwonę Gębusię i prof. Marka Wierzbowskiego z naszej kancelarii. Dotyczy on kluczowych problemów związanych z obowiązkiem ogłoszenia wezwania przy nabywaniu znacznych pakietów akcji. Mianowicie nabycie akcji w drodze wezwania przez spółkę zależną nie pociąga za sobą obowiązku ogłoszenia kolejnego wezwania przez spółkę dominującą. Niestety nawet w praktyce sądowej zdarzają się przypadki szerszego rozumienia obowiązku ogłoszenia tzw. wezwania następczego.

wróć