Ważne zmiany w strukturze Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Prezes Rady Ministrów zmienił statut Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zarządzenie wejdzie w życie w terminie 30 dni od ogłoszenia, co nastąpiło 22 stycznia. Szczególnie istotne są zmiany w pionie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, gdzie przewidziano istnienie czterech departamentów:

– Departamentu Firm Inwestycyjnych,
– Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych,
– Departamentu Spółek Publicznych
– Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu.
Oznacza to istotną zmianę w stosunku do obecnych zadań departamentów. Departament firm inwestycyjnych nie będzie zajmował się instytucjami infrastrukturalnymi takimi jak giełda czy KDPW. Fundusze inwestycyjne zostają połączone z funduszami emerytalnymi. Nadzór obrotu przejmuje instytucje infrastrukturalne. Zamiast departamentu ofert publicznych i informacji finansowej pojawia się departament spółek publicznych.

Organizację wewnętrzną departamentów określi zarządzenie przewodniczącego Komisji. W praktyce zmianom struktury niejednokrotnie towarzyszą ograniczone zmiany personalne, choć w przypadku rynku kapitałowego pracownicy KNF odpowiedzialni za poszczególne działy legitymują się długoletnim doświadczeniem i uznaniem na rynku.

wróć