Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku I jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku I jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz

Jest to drugie wydanie komentarza niezbędnego każdemu zajmującemu się problemami ochrony środowiska, a także działalnością, gdzie mają znaczenie przepisy dotyczące ocen oddziaływania na środowisko. Komentarz przygotowany z udziałem radców prawnych: Joanny Rewkowskiej, Wojciecha Jacyno i Marka Wierzbowskiego z naszej Kancelarii, a także sędziów NSA.