Ustawa o Ochronie Konkurencji I Konsumentów. Komentarz

Ustawa o Ochronie Konkurencji I Konsumentów. Komentarz

Przygotowany pod red. prof. Tadeusza Skocznego ze znacznym udziałem prawników naszej Kancelarii specjalizujących się w prawie antymonopolowym.