Udział prawników kancelarii w jubileuszowym XXV Zjeździe Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego

W dniach 25 – 27 czerwca 2018 r. odbywał się w Zamku Królewskim w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim XXV Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego. Jest to cykliczne wydarzenie, w którym biorą udział katedry i zakłady prawa i postępowania administracyjnego z ośrodków uniwersyteckich z całej Polski, przedstawiciele sądownictwa administracyjnego, organów administracji oraz zawodów prawniczych. Zjazdy organizowane są co dwa lata. Organizatorem tegorocznej edycji, której temat przewodni brzmi „Prawo administracyjne dziś i jutro”, była Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW, zaś w skład Komitetu Organizacyjnego weszli prawnicy naszej Kancelarii – prof. Marek Wierzbowski i dr Joanna Róg. Zjazd poprzedziło spotkanie jubileuszowe prof. Wierzbowskiego.

Obrady Zjazdu zostały otwarte odczytaniem przez panią Zofię Romaszewską, doradcę społecznego Prezydenta RP listu od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dra Andrzeja Dudy. Tegoroczna, jubileuszowa dwudziesta piąta, edycja zgromadziła tak znamienitych gości i prelegentów, jak I Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar, była Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Teresa Lipowicz, wiceprezesi NSA prof. Jacek Chlebny i Janusz Drachal oraz liczni sędziowie NSA.

Prawnicy Kancelarii, prof. Marek Wierzbowski oraz dr Joanna Róg, jako pracownicy Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego UW byli zaangażowani w organizację tego wydarzenia. Ponadto prof. Marek Wierzbowski moderował sesję plenarną „Klasyczne i nowe instrumenty prawa administracyjnego w służbie jednostki i administracji” podczas drugiego dnia Zjazdu oraz sesję plenarną „Prawo administracyjne jutro?” zamykającą obrady Zjazdu. Natomiast w trzecim dniu Zjazdu wygłosił referat pt. „ReNEUAL, a europeizacja i unifikacja prawa administracyjnego” dotyczący genezy i działań Grupy ReNEUAL (Research Network on EU Administrative Law) w obszarze wypracowania modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej. Grupa RENEUAL, której członkiem jest prof. Wierzbowski, stanowi grupę badawczą stworzoną przez europejskich przedstawicieli nauki prawa administracyjnego, która zaproponowała organom Unii Europejskiej stworzenie modelu uniwersalnego kodeksu postępowania administracyjnego. Projekt ten spotkał się z uznaniem wyrażonym przyznaniem w 2017 r. przez Komisję Europejską pierwszej nagrody im. Altiero Spinelli („Altiero Spinelli Prize for outreach: spreading knowledge about Europe”).

Tegoroczny Zjazd zgromadził ponad 200 uczestników. Owocem Zjazdu jest księga „Prawo administracyjne dziś i jutro” pod red. J. Jagielskiego i M. Wierzbowskiego, wydana przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

wróć