Uchylenie decyzji o nałożeniu na jednego z największych polskich deweloperów administracyjnej kary pieniężnej

Joanna Rewkowska i Aleksander Bulski we współpracy z prawnikami kancelarii Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka sp. p. doprowadzili do uchylenia decyzji o nałożeniu na jednego z największych polskich deweloperów administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 37 milionów złotych.

Mec. Joanna Rewkowska wraz z mec. Aleksandrem Bulskim z sukcesem wspierali jednego z największych polskich deweloperów w postępowaniu odwoławczym od decyzji nakładającej karę za zajęcie pasa drogowego. Wysokość nałożonej kary wynosiła ok. 37 milionów złotych.

Mec. Joanna Rewkowska pełniła rolę pełnomocnika procesowego Spółki w postępowaniu. Przy przygotowywaniu argumentacji prawnicy Kancelarii współpracowali z zespołem kancelarii Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka sp. p. w składzie: mec. Marcin Szymańczyk, mec. Aneta Walewska-Borsuk, mec. Mateusz Litwic.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie w całości podzieliło argumentację opracowaną przez zespół prawników i uchyliło nałożoną karę w całości oraz umorzyło postępowanie.

Dziękujemy Klientowi za okazane zaufanie, a kancelarii SRDK za owocną i wzajemnie wzbogacającą współpracę.

wróć