Uchwalenie projektu Kodeksu Budowlanego

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego działająca pod przewodnictwem Prof. Marka Wierzbowskiego, na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2015 uchwaliła jednomyślnie projekt Kodeksu Budowlanego, który został przekazany pani Marii Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju. Pracując nad projektem Kodeksu Budowlanego Komisja wyłoniła jednocześnie zespół ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego pod przewodnictwem Adama Kowalewskiego, który równolegle pracował nad drugą częścią Kodeksu, która wraz z Kodeksem Budowlanym tworzyłaby Kodeks Urbanistyczno Budowlany.

wróć