Tarcza antykryzysowa została ostatecznie uchwalona

W dniu 31 marca 2020 r. Sejm, po rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych przez Senat, przyjął ostatecznie pakiet ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową, tj.:

1. Relacje pracodawca – pracownik:

2. Zamówienia publiczne (nowy art. 15r ustawy o szczególnych rozwiązaniach):

3. Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców:

4 .Prawo spółek:

5. Umowy najmu:

6. Obowiązki sprawozdawcze:

7. Zawieszenie biegu terminów:

8. Maksymalne ceny i marże w odniesieniu do niektórych towarów i usług:

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości w zakresie rozwiązań wynikających z uchwalonych w dniu 31 marca 2020 ustaw jesteśmy do Państwa dyspozycji.

wróć