Święto Wolności

Z okazji Święta Wolności Prezydent RP 5 czerwca odznaczył prof. Wierzbowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa oraz za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego

W ostatnim czasie prof. Wierzbowski przewodniczył dyskusjom na kilku konferencjach: konferencji poświęconej procedurze przed organami Unii europejskiej zorganizowanej przez ombudsmana Europejskiego w Brukseli 20 maja. Na kongresie Wall Street organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 7 czerwca

wróć