Sukces Prof. Marka Wierzbowskiego i Mec. Stanisława Radowickiego w sprawie przed Polską Komisją Akredytacyjną

Prawnicy Kancelarii – Prof. Marek Wierzbowski oraz i Mec. Stanisław Radowicki – z sukcesem reprezentowali naszego klienta (uczelnię niepubliczną) w postępowaniu przed Polską Komisją Akredytacyjną. Komisja pierwotnie dokonała negatywnej oceny programowej jednego z kierunków prowadzonych przez naszego klienta. W wyniku rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Prezydium PKA uchyliło uchwałą negatywną ocenę programową, przyznając uczelni ocenę pozytywną. W uzasadnieniu uchwały Prezydium PKA podzieliło zasadniczą większość argumentów przedstawianych przez uczelnię i pełnomocników.

wróć