Sukces negocjacyjny – rozliczenie kontraktu budowlanego

Kancelaria z sukcesem reprezentowała wykonawcę w negocjowaniu pozasądowej ugody w sprawie rozliczenia kontraktu budowlanego z zamawiającym publicznym. Pomimo istniejącego poważnego sporu prawnego co do skuteczności odstąpień stron od umowy oraz naliczenia kar umownych udało się wynegocjować warunki akceptowalne dla stron umowy, co umożliwiło uniknięcie długoletniego i kosztownego sporu sądowego. Negocjacje w imieniu wykonawcy prowadziła mec. Joanna Rewkowska.

wróć