Sukces Mec. Łukasza Adamczyka

Łukasz Adamczyk, uznany doradca podatkowy, wygrał w sądzie administracyjnym dwie, precedensowe sprawy dotyczące zwrotu nienależnie zapłaconego podatku od czynności cywilno prawnych od wkładów kapitałowych.

wróć