Sukces mec. A.Krysiak i mec. M.Rypiny

Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację powoda od wyroku oddalającego powództwo wniesione przez przewoźnika kolejowego przeciwko Skarbowi Państwa oraz zarządcy infrastruktury kolejowej reprezentowanemu przez prawników Kancelarii – adw. Annę Krysiak i adw. Mariusza Rypinę o zapłatę kilkusetmilionowego odszkodowania w związku ze sposobem ustalania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. Sąd w całości podzielił argumentację prezentowaną przez prawników Kancelarii, uznając że roszczenia przewoźnika są całkowicie niezasadne.

wróć