Sukces dra Maćkowiaka w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

NSA postanowieniem odrzucił skargę o wznowienie postępowania, dotyczącą nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości obecnie znajdujących się w dyspozycji spółki akcyjnej Skarbu Państwa, wydając tym samym rozstrzygnięcie korzystne dla tejże spółki, które ostatecznie zakończyło postępowanie w sprawie.

wróć