Sukces adw. dr. Mariusza Rypiny przed Sądem Apelacyjnym

Mocą ogłoszonego dziś wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie prawomocnie zostało oddalone powództwo przewoźnika kolejowego wniesione m.in. przeciwko zarządcy infrastruktury kolejowej reprezentowanemu przez adw. dr. Mariusza Rypinę. W procesie tym przewoźnik dochodził odszkodowania lub zwrotu świadczenia rzekomo nienależnego z tytułu uiszczonych w przeszłości opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej.

Sąd Apelacyjny przychylił się do argumentacji, którą w toku procesu prezentował adw. dr Mariusz Rypina i potwierdził, że sąd powszechny w sprawie indywidualnego roszczenia przewoźnika o odszkodowanie lub o zwrot świadczenia nienależnego nie może ustalić opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej na poziomie innym niż obowiązujący wszystkich przewoźników kolejowych.

wróć