ESG. Zrównoważony rozwój

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Klientów uruchomiliśmy interdyscyplinarną praktykę ESG i zrównoważonego rozwoju. Łączy ona nasze wieloletnie doświadczenie na rynku finansowym z kompetencjami w innych obszarach – w szczególności energetyce i ochronie środowiska.

ESG (ang. Environmental, Social and Governance) oraz zrównoważony rozwój (ang. sustainability) to czynniki coraz częściej brane pod uwagę przy ocenie przedsiębiorstwa i jego marki. Za cel stawiamy sobie kompleksowe doradztwo pozwalające naszym Klientom na dostosowanie się do zmiennych warunków biznesowych i nowych regulacji, w tym regulacji unijnych (m.in. SFDR/Taksonomia).

W naszych działaniach staramy się uwzględnić potrzebę wyważenia interesów klienta związanych z dotychczasowym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej z wymaganiami biznesowymi, w tym dotyczącymi możliwości pozyskania finansowania, tak aby pomóc mu osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju w sposób korzystny ekonomicznie.

Nasze doradztwo w obszarze ESG i zrównoważonego rozwoju obejmuje:

Specjaliści: