Samooczyszczenie wykonawcy – komentarz prof. Pawła Nowickiego

W Gazecie Prawnej ukazał się artykuł red. Sławomira Wikariaka opisujący opinię Rzecznika Generalnego M. C. Sancheza-Bordony w sprawie C-3871/19, dotyczącą samooczyszczenia wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. O skomentowanie tej kwestii został poproszony dr hab. Paweł Nowicki, radca prawny kierujący Praktyką Zamówień Publicznych oraz Praktyką Prawa Unii Europejskiej, Pomocy Publicznej oraz Funduszy Unijnych w kancelarii. Prof. Paweł Nowicki podzielił poglądy wyrażone przez Rzecznika Generalnego i wskazał na sytuacje, w których wykonawca może zostać zobligowany do przedstawienia środków naprawczych z własnej inicjatywy.

Link do artykułu:
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1491516,tsue-firma-instytucja-samooczyszczenia-wykonawca-zamowienia.html

wróć