Rozpoczęcie notowań 11 Bit Studios SA na GPW SA

W dniu 18 grudnia 2015 akcje 11. Bit STUDIOS S.A. zadebiutowały na rynku podstawowym GPW w Warszawie SA Postępowanie przed KNF w sprawie zatwierdzenia prospektu mieli zaszczyt obsługiwać prawnicy Kancelarii Mec. Miłka Kuźnicka i Mec. Marcin Marczuk. Akcje 11. Bit STUDIOS SA zmieniły rynek notowań z rynku alternatywnego bez przeprowadzania oferty publicznej.

wróć