Przemysław Kamil Rosiak w naszej Kancelarii

Do naszego grona przyłączył się radca prawny Przemysław Kamil Rosiak. Specjalizuje się w procedurach Unii Europejskiej, postępowaniach dotyczących ochrony konkurencji i pomocy państwa oraz prawie lotniczym.

Na opublikowanym zdjęciu znajdują się przedstawiciele KIRP na rozprawie przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu w sprawach połączonych C 515/17 P i C-561/17 P (pierwszy od lewej: radca prawny Przemysław Kamil Rosiak).

Reprezentuje i doradza klientom w postępowaniach przed Komisją Europejską, Sądem Unii Europejskiej oraz Trybunałem Sprawiedliwości UE. Prowadził jako pełnomocnik ponad 20 postępowań przed Sądem Unii Europejskiej i Trybunałem Sprawiedliwości UE w różnych dziedzinach. Reprezentuje klientów w postępowaniach prowadzonych przez UOKiK oraz prowadzi sprawy przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Posiada szerokie doświadczenie w negocjacjach, zarówno na poziomie międzynarodowym (w imieniu podmiotów publicznych i prywatnych), jak i krajowym.

Jest polskim przedstawicielem i przewodniczącym Stałej Delegacji CCBE przy Trybunale Sprawiedliwości UE, krajowym korespondentem European State Aid Law Quarterly, członkiem zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (SPK) oraz autorem i współautorem publikacji książkowych i artykułów naukowych nt. prawa europejskiego i prawa konkurencji.

wróć