Prof. Wierzbowski ponownie w Radzie Giełdy

Walne Zgromadzenie GPW ponownie wybrało prof. Marka Wierzbowskiego do Rady Giełdy, gdzie objął funkcję vice – przewodniczącego.

wróć