Prof. Michał Królikowski dołącza do zespołu wiodących prawników Kancelarii

Z dniem 15 listopada do zespołu wiodących prawników Kancelarii dołączył prof. Michał Królikowski — associate partner Kancelarii, Prof. Królikowski w ramach Kancelarii kieruje praktyką obsługi prawnej odpowiedzialności karno-administracyjnej, międzynarodowego i europejskiego prawa karnego, procesu legislacyjnego i negocjacji. Prof. Królikowski prowadzi działalność edukacyjną, zdobył tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych i profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 do 2011 roku był dyrektorem Biura Analiz Sejmowych, od 2011 do 2014 roku podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wcześniej pracował w praktyce doradztwa prawnego.

wróć