Prelekcja dra Rypiny na Europejskim Forum Taborowym 2021

Dr Mariusz Rypina był jednym z mówców na Europejskim Forum Taborowym 2021 (European Rolling Stock Forum 2021) organizowanym przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR, które odbyło się 2 września 2021 r. w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie. Dr Rypina wygłosił prelekcję pt. „Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym. Implikacje dla branży taborowej”. W Europejskim Forum Taborowym udział wzięli także Prof. Marek Wierzbowski i Mec. Kinga Jaskulak.

wróć