Prawo Rynku Kapitałowego. Komentarz

Prawo Rynku Kapitałowego. Komentarz

Trzecie wydanie jedynego aktualnego komentarza na rynku obejmującego wszystkie podstawowe przepisy dotyczące rynku kapitałowego, a w szczególności ustawę o ofercie publicznej, ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawę o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, rozporządzenie prospektowe i rozporządzenie MAR. Przygotowane przez prawników Kancelarii z udziałem pracowników KNF i środowiska akademickiego.