Prawo o Postępowaniu Przed Sądami Administracyjnymi. Komentarz

Prawo o Postępowaniu Przed Sądami Administracyjnymi. Komentarz

Jest to 6te wydanie Komentarza do Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pod redakcją długoletniego prezesa NSA prof. Romana Hausera i prof. Marka Wierzbowskiego. Siódme wydanie jest w końcowym okresie prac wydawniczych. Przygotowane przez zespół obejmujący sędziów NSA i przedstawicieli środowiska akademickiego.