Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Dzieło jest siódmym wydaniem podręcznika akademickiego obejmującego szerokie spectrum zagadnień prawa gospodarczego, w tym dotyczących ochrony konkurencji i prawa instytucji finansowych, przygotowany przez środowisko akademickie z udziałem byłych prezesów NBP, UOKiK i UTK. Kolejne wydanie z udziałem prawników naszej kancelarii jest w druku.