Prawo budowlane. Komentarz

Prawo budowlane. Komentarz

Książka stanowi kolejne wydanie szeroko używanego komentarza do prawa budowlanego, przygotowane z udziałem sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także doświadczonych praktyków, w tym prawników naszej kancelarii. W druku jest czwarte wydanie tego komentarza.