Postępowanie Administracyjne I Sądowoadministracyjne

Postępowanie Administracyjne I Sądowoadministracyjne

Nowe wydanie podręcznika akademickiego przygotowane z nowym zespołem autorskim z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego i naszej Kancelarii. Obejmuje również postępowanie egzekucyjne i postępowania odrębne (np. przed UOKiK i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed organami Unii Europejskiej).