Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne – nowa książka z serii Meritum

Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne  to nowa książka z serii Meritum wydana przez Wolters Kluwer. Jej autorami są prawnicy kancelarii pracownicy, Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, sędziowie NSA i Sądu Najwyższego. Redaktorem naukowym jest prof. Wierzbowski. To obszerna praca adresowana jest do praktyków skupia się na problemach na jaki natrafiać może praktyk w wspomnianych postępowaniach. Układ treści pracy koresponduje z układem treści ustaw, co bardzo ułatwia poruszanie się w zagadnieniach ujętych w pracy. Rzecz niezbędne w bibliotece każdego prawnika!

wróć