Pomoc publiczna

W dniu 19 grudnia 2012 r. Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję w sprawie C-49/2008 – Pomoc restrukturyzacyjna dla PZL Dębica, zamykającą formalną procedurę dochodzenia , w  której uznała, iż wsparcie dla  Wytwórni Urządzeń Chłodniczych PZL-Dębica S.A. nie stanowi pomocy państwa udzielonej po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Z ramienia Kancelarii w sprawę zaangażowana była dr Aleksandra Paczkowska-Tomaszewska.

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_C49_2008

wróć