Podziękowanie od Ministra Janusza Kowalskiego, Pełnomocnika Rządu do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa

Czytaj dokument PDF

wróć