Nowe podręczniki

Ukazał się właśnie nowy podręcznik Prawo gospodarcze Wolters Kluwer, pod redakcją prof. Gronkiewicz-Waltz i prof. Wierzbowskiego. Wśród autorów podręcznika jest grono byłych kierowników organów centralnych (KNB, UoKiK i UTK) oraz dwoje prawników z naszej Kancelarii. Kilka dni wcześniej ukazały się dwa inne podręczniki Prawo Administracyjne Wolters Kluwer, pod redakcją prof. Jagielskiego i prof. Wierzbowskiego oraz Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne CH Beck .Wśród autorów tych podręczników jest liczne grono prawników z naszej Kancelarii. Są to najnowocześniejsze podręczniki z tych dziedzin na polskim rynku księgarskim.

wróć