Nowe wydania podręczników

Ukazało się 10. wydanie podręcznika „Prawo administracyjne” pod redakcją prof. M. Wierzbowskiego i kolejne wydanie podręcznika „Prawo gospodarcze” pod redakcją prof. Hanny Gronkiewicz-Waltz i prof. M. Wierzbowskiego.

wróć