Nieprawdziwa informacja nt. Kancelarii

Gazeta „Nasz Dziennik” zamieściła w dniu 4 października 2017 r. w artykule pt. „Miękkie lądowanie” nieprawdziwą informację jakoby Mecenas Jarosław Jóźwiak jako wiceprezydent m. st. Warszawy zlecał naszej Kancelarii określone prace. „Nasz Dziennik” zamieścił w dniu dzisiejszym na str. 4 „Naszego Dziennika” sprostowanie i przeprosiny, które załączamy. Wskazano, że zlecenia dotyczyły innej kancelarii prawnej. W Sprostowaniu zawarto nieprawdziwą informację, że po publikacji ww. artykułu „Nasz Dziennik” próbował się kontaktować z naszą Kancelarią.

Nasz pierwszy kontakt z Mecenasem Jóźwiakiem miał miejsce po zakończeniu jego działalności jako zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy.

Od Redaktor Naczelnej i Redakcji „Naszego Dziennika” zażądaliśmy natychmiastowego usunięcia nieprawdziwych informacji ze wszystkich mediów.

wróć